Strona głównaStrona główna
weekendowy kurs przedmałżeński
"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą."
Ps 127,1

O kursie

Ojcze, dziękuję Ci za to, że stworzyłeś nas dla siebie, że się spotkaliśmy i za to, że się wzajemnie kochamy. Spraw, prosimy, by ilość w nas wzrastała, abyśmy się coraz lepiej rozumieli i wzajemnie uszczęśliwiali. Wszelka prawdziwa miłość pochodzi od Ciebie i do Ciebie prowadzi. Przez tę miłość napełniłeś nasze życie nową treścią i wskazałeś nam nowy cel. Ukaż nam też prawdziwą drogę do tego celu i pomóż nam nią kroczyć. Amen


Kurs przedmałżeński - forma nadzwyczajna

Kurs przedmałżeński, w formie nadzwyczajnej, przeznaczony jest dla narzeczonych, którzy z uzasadnionych powodów - takich jak: zamieszkiwanie poza granicami kraju lub w różnych miastach, specyficzny rodzaj pracy - nie mogą uczestniczyć w formie zwyczajnej katechizacji przedślubnej. Proszę uzasadnić wybór tego kursu w uwagach (zakładka zapisy).

Kurs prowadzony jest przez kapłana wraz z pięcioma małżeństwami z diecezji warszawskiej o zróżnicowanym stażu małżeńskim. Wypełnia on program tradycyjnego 10-tygodniowego kursu dla narzeczonych w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Obejmuje on pełny weekend - od piątku godz: 18:00 do niedzieli godz.: 18:00 oraz dodatkową niedzielę od godz 10:00 do godz.: 17:00.

Kurs Przedmałżeński daje szansę zgłębienie tematyki związanej z małżeństwem, rodziną i co najważniejsze wzmocnienia relacji z Bogiem w odpowiedzi na Jego miłość. W czasie kursu będzie możliwość głębszego poznania przyszłego współmałżonka, ustalenia wspólnej hierarchii wartości w oparciu o wyznawaną wiarę. Zajęcia prowadzone są dynamicznie w formie konferencji, ćwiczeń, rozmów oraz innych form wspierających głębsze poznanie się narzeczonych w relacji z Bogiem.

Nauki przedmałżeńskie zaliczają wymagane przez Kościół skupienie przedmałżeńskie, którego istotnym elementem jest Spowiedź Święta

Prosimy o uwzględnienie faktu, że jest to kurs wyjazdowy z noclegami i pełnym wyżywieniem i ze względu na charakter kursu nie ma możliwości dojeżdżania na zajęcia. Noclegi w Domu Rekolekcyjnym są obowiązkowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi kursów przedmałżeńskich, podanymi na stronie Archidiecezji Warszawskiej. www.archidiecezja.warszawa.pl

design by VENTI